Liên hệ

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Địa chỉ: Tầng 4, Nhà điều hành, Trường Đại học Tây Bắc, Tổ 2, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La
Điện thoại: (84) 212 3751.700
Email: khaothidbclgd@utb.edu.vn